RAPORT SEMESTRIAL 30.06.2017- NOU 29.08.2017

RAPORTARI SEMESTRIALE 30.06.2017- NOU 29.08.2017

Note explicative 30.06.2017- NOU 29.08.2017

Declaratie persoane responsabile- NOU 29.08.2017

Propunerea CA privind pct 9 de pe ordinea de zi AGOA- NOU 21.04.2017

Propunerea CA privind pct 7 si 8 de pe ordinea de zI AGOA - NOU 21.04.2017

Imputernicire special AGOA - NOU 21.04.2017

Buletin de vot secret - NOU 21.04.2017

Buletin de vot prin corespondenta - NOU 21.04.2017

Buletin de vot deschis - NOU 21.04.2017

Bilant 2016 - NOU 24.03.2017 (in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Raport Gestiune 2016 - NOU 24.03.2017 (in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Declaratie de guvernanta - NOU 24.03.2017 (in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Propunere de repartizare a profitului - NOU 24.03.2017 (in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

BVC - NOU 24.03.2017 (in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Plan de investitii - NOU 24.03.2017 (in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Procura Speciala - NOU 24.03.2017

Buletin de vot - NOU 24.03.2017

Convocator AGOA - 25-26.04.2017 - NOU 23.03.2017

Raport curent -  actualizat 10.10.2016

Procura Speciala de Reprezentare AGEA din 10-11.10.2016 -  actualizat 09.09.2016

Buletin de vot deschis prin corespondenta AGEA din 10-11.10.2016 -  actualizat 09.09.2016

Buletin de vot AGEA din 10-11.10.2016 -  actualizat 09.09.2016

Convocator -  actualizat 08.09.2016

Raport semestrial -  actualizat 31.08.2016

Bilant la data de 30.06.2016 -  actualizat 31.08.2016

Declaratie persoane responsabile -  actualizat 31.08.2016

Act constitutiv actualizat -  actualizat 28.04.2016

Bilant la 31.12.2015 -  actualizat 28.04.2016

Situatii financiare 31.12.2015 -  actualizat 28.04.2016

Declaratie conform art 30 din legea 82/1991 -  actualizat 28.04.2016

Raport de audit la 31.12.2015 -  actualizat 28.04.2016

Raport curent -  actualizat 28.04.2016

Raport de gestiune 31.12.2015 -  actualizat 28.04.2016

Rezolutie ORC -  actualizat 28.04.2016

CV Ion Alexandru Sorin -  actualizat 22.04.2016

CV Gavrila Ion -  actualizat 22.04.2016

Procura speciala AGOA 28-29.04.2016, actualizata -  actualizat 22.04.2016

Buletin de vot AGOA 28-29.04.2016, actualizat -  actualizat 22.04.2016

Propuneri CA pt pct 9 si 10 de pe ordinea de zi -  actualizat 22.04.2016

Bilant la 31.12.2015 -

(in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Raport de gestiunea a CA la 31.12.2015 -

(in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Propuneri acoperire pierderi la 31.12.2015 -

(in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Buget de venituri si cheltuieli 2016 -

(in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Plan de investitii 2016 -

(in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Declaratie privind guvernanta corporativa -

(in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Buletin de vot AGOA 28-29.04.2016 -

Buletin de vot AGEA 28-29.04.2016 -

Procura speciala AGOA 28-29.04.2016 -

Procura speciala AGEA 28-29.04.2016 -

Convocator AGOA si AGEA - 28-29.04.2016 -

Raport curent nr. 841 din 20.11.2015 referitor la hotararea Consiliului de Administratie al UNITEH  SA  din data de 19.11.2015 -

Raport curent nr. 750 din 15.10.2015; Hotarari AGOA si AGEA  -

Buletin de vot AGOA 14.10.2015 si 15.10.2015 -

Procura speciala AGOA 14.10.2015 si 15.10.2015 -

CV Alexandrescu Mircea - actualizat 09.10.2015

CV Mihalache Dan -  actualizat 09.10.2015

Convocator AGOA si AGEA - 09.09.2015 -

Proiect hotarare AGOA -

Proiect hotarare AGEA -

Procura speciala AGOA -

Procura speciala AGEA -

Buletin de vot AGOA -

Buletin de vot AGEA -

Raport semestrial pe semestrul 1 - 2015 -

Bilant la 30.06.2015 -

Raport curent ASF-BVB 22.07.2015 -

Decizie ASF privind admiterea la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare admininstrat de BVB Bucuresti - 12.06.2015 -

Raport curent ASF-BVB - 07.05.2015 -

Acord de principiu BVB - 07.05.2015 -

Situatii financiare anuale Uniteh la 31.12.2014 -

Situatii financiare la 31.12.2014 -

Raport de gestiune al Consililui de Administratie la 31.12.2014 -

Propuneri de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2014 -

Raport auditor financiar 31.12.2014 -

Declaratia persoanei responsabile bilant 31.12.2014 -

Raport curent AGOA si AGEA - erata 30.04.2015 -

Raport curent AGOA si AGEA 28.04.2015 -

Procedura de vot - AGOA aprilie 2015 -

AGOA 28.04.2015 - Bilant la 31.12.2014 -

(in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

AGOA 28.04.2015 - Raport de gestiunea a CA la 31.12.2014 -

(in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

AGOA 28.04.2015 - Propuneri de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2014 -

(in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

AGOA 28.04.2015 - Buget de venituri si cheltuieli 2015 - (in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

AGOA 28.04.2015 - Plan de investitii 2015 -

(in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Convocator AGOA si AGEA - 24.03.2015 -

Procura speciala AGEA - 24.03.2015 -

Procura speciala AGOA - 24.03.2015 -

Buletin de vot prin corespondenta AGEA - 24.03.2015 -

Buletin de vot prin corespondenta AGOA - 24.03.2015 -

Raport AGEA - 19.02.2015

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor - 19.02.2015

Raport informare actionari - 19.02.2015

Procura speciala pentru AGOA - 19-02-2015

Buletin de vot prin corespondenta - 19.02.2015

Procedura exercitare drept de vot - 19.02.2015

Situatii financiare la 31.12.2013 - postat la 30-04-2014

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor - 28.04.2014

Procura speciala pentru AGOA - 28-04-2014

AGOA - 28-04-2014: Bilantul societatii pe anul 2013

(in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

AGOA - 28-04-2014: Raport de gestiune 2013

(in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Propunere de repartizare a profitului net

(in forma definitiva doar dupa aprobarea in AGOA)

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor - 05.12.2013

Procura speciala pentru AGEA - 05-12-2013

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor - 16.10.2013

Procura speciala pentru AGOA - 16-10-2013

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor - 03.07.2013

Procura speciala pentru AGOA - 03-07-2013

Raportul anual al Consiliului de Administratie pe anul 2011 (02.04.2013)

Bilantul societatii pe anul 2012

Raportul Consiliului de Administratie

Raportul auditorului independent

BVC si planul de investitii pe anul 2013

Procura speciala

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor - 22.02.2013

Raportul anual al Consiliului de Administratie pe anul 2011 (02.04.2012)

Raportul anual al consiliului de administratie al S.C. UNITEH S.A. conform regulamentului CNVM 1/2006 (11.04.2011)

Procura speciala pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.03.2011

Raportul Consiliului de Administratie al S.C. UNITEH S.A. Timisoara asupra rezultatelor economico-financiare la 31.12.2010 (28.02.2011)

Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pe anul 2011 al S.C. UNITEH S.A. Timisoara (28.02.2011)

Raport semestrial al S.C. UNITEH S.A. Timisoara (28.07.2010)

Raportul trimestrial al S.C. UNITEH S.A. Timisoara (23.04.2010)

Raportul anual al Consiliului de Administratie al S.C. UNITEH S.A. Timisoara (07.04.2010)

   
   

Login documente

Login audit


 
   

(C) Copyrights Uniteh S.A. 2010

Hosted and Powered by HostingZone